Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Purin (C₅H₄N₄)

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

Kemija

Keywords

purin, dušik-containingcompound, Heterociklična spojina, heteroatom, ogrodje purina, gvanin, adenin, DNK, nukleinske kisline, nukleotidov, RNA, bazni par, kofein, teofilin, Sečna kislina, -pirimidina, imidazola, Organska kemija, kemija, biologija, biokemija

Povezani dodatki

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Organizacija genetskega materiala

V jedrih naših celic s premerom nekaj mikrometrov je lahko približno 2 metra DNK, v večkrat naviti verigi.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Počasnik (tardigrad)

Počasniki so sposobni preživeti tudi v ekstremnih razmerah: med drugim tudi v vesolju.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Predstavnik dušikovih spojin, pomemben z biološkega in praktičnega vidika.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Pirol (C₄H₅N)

Predstavnik heterocikličnih dušikovih spojin.

Triptofan

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine). Ima aromatsko stransko verigo.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Added to your cart.