Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Geografija

Keywords

podzemna voda, vodonosnik, razpoklinski vodonosnik, podzemne vode, Arteški vode, kraška voda, nepropustni sloj, prepustna plast, kraška, kraški izvir, pitna voda, kras, jama, padavine, kmetijstvo, poplavna podtalnica, Kroženje vode, vodnjak, pomlad, potok, river, hidrografija, narava, hidrosfera, voda, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Ujeta ali arteška voda

 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • neprepustna podlaga - Plast neprepustnih kamnin.
 • ujeta ali arteška voda - Voda, ki je ujeta med dvema neprepustnima plastema.
 • arteški vodnjak - Ujeta ali arteška voda je pod pritiskom. Če prevrtamo zgornji neprepustni sloj, brizgne na površje in nastane arteški vodnjak.
 • 80 m
 • voda v prsti - Voda v porah v prsti nad gladino talne vode. Pore so vmesni prazni prostorčki med trdnimi delci prsti. Ne gre za povezano plast vode.

Skalna voda

 • skalna voda - Voda, ki se nabira v razpokah in votlinah v živi skali.

Prosta talna voda

 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • vodnjak
 • 20 m
 • reka - Večja, v strugi tekoča voda.
 • samočistilna sposobnost vode - Tekoče vode imajo naravno samočistilno sposobnost. Pri pretoku skozi plasti proda in peska se voda filtrira.

Animacija

 • skalna voda - Voda, ki se nabira v razpokah in votlinah v živi skali.
 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • neprepustna podlaga - Plast neprepustnih kamnin
 • ujeta ali arteška voda - Voda, ki je ujeta med dvema neprepustnima plastema.
 • reka - Večja, v strugi tekoča voda.
 • izvir - Kraj, kjer voda priteka na površje.
 • 150 m
 • poplava - Nastane zaradi dviga talne vode ali podtalnice nad višino rečne struge.
 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • neprepustna podlaga - Plast neprepustnih kamnin.
 • ujeta ali arteška voda - Voda, ki je ujeta med dvema neprepustnima plastema.
 • arteški vodnjak - Ujeta ali arteška voda je pod pritiskom. Če prevrtamo zgornji neprepustni sloj, brizgne na površje in nastane arteški vodnjak.
 • 80 m
 • voda v prsti - Voda v porah v prsti nad gladino talne vode. Pore so vmesni prazni prostorčki med trdnimi delci prsti. Ne gre za povezano plast vode.
 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • vodnjak
 • 20 m
 • reka - Večja, v strugi tekoča voda.
 • samočistilna sposobnost vode - Tekoče vode imajo naravno samočistilno sposobnost. Pri pretoku skozi plasti proda in peska se voda filtrira.

Podzemeljske vode

 • skalna voda - Voda, ki se nabira v razpokah in votlinah v živi skali.
 • prosta talna voda - Voda, ki se nabira v sipkih kamninah nad neprepustno podlago.
 • neprepustna podlaga - Plast neprepustnih kamnin
 • ujeta ali arteška voda - Voda, ki je ujeta med dvema neprepustnima plastema.
 • reka - Večja, v strugi tekoča voda.
 • izvir - Kraj, kjer voda priteka na površje.
 • 150 m
 • poplava - Nastane zaradi dviga talne vode ali podtalnice nad višino rečne struge.

Narration

Podzemeljske vode so vse vode pod površjem. Tam je kar dvainpolkrat toliko vode kot v vseh rekah in jezerih skupaj. Podzemeljske vode so glavni vir pitne vode, pomembne pa so tudi za namakanje.

Sipke kamnine, kot sta prod in pesek, so zelo porozne. V njih se nabira talna voda ali podtalnica. Če se nabira nad neprepustno podlago, govorimo o prosti talni vodi, če pa je ujeta med dvema neprepustnima plastema, je to ujeta ali arteška voda.

Prosta talna voda se nakopiči v sipkih kamninah nad neprepustno podlago do neke določene višine. Tam je gladina talne vode, ki je običajno na globini 2–5 m.

Zaradi vremenskih razmer in posledično različne količine padavin ta gladina stalno niha.

Ob večji količini padavin se lahko toliko dvigne, da se voda pojavi na površju. Nastane poplava. V času suše pa se ta gladina zaradi pomanjkanja padavin občutno zniža. S površja lahko v podtalnico pridejo tudi škodljive snovi, zaradi česar voda ni več pitna. Njena onesnaženost se lahko zaradi podzemeljskega pretoka razširi na večje območje in traja tudi desetletja. Zato je varovanje podtalnice za človeka izredno pomembno.

Ujeta ali arteška voda je v vodonosni plasti med dvema neprepustnima plastema. Za onesnaženje ni tako ranljiva kot prosta talna voda, zato je lahko zelo pomemben vir pitne vode. Po drugi strani pa je za obnovo vodnih zalog potrebno precej več časa kot pri prosti talni vodi.

Za arteško vodo je značilno, da je med neprepustnima plastema ujeta pod pritiskom. Voda namreč v vodonosno plast vstopi precej stran in na večji nadmorski višini. Če prevrtamo zgornji neprepustni sloj, taka voda sama brizgne na površje in nastane arteški vodnjak.

Skalna voda se nabira v razpokah in votlinah v živi skali. To je še posebej značilno za kraško površje.

Tekoče vode imajo naravno samočistilno sposobnost. Voda se pri pretoku skozi plasti proda in peska filtrira.

Povezani dodatki

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki padavin ponovno pade na površje.

Obalni relief

Morje je zaradi delovanja morskih valov – delno pa tudi morskih tokov in plimovanja – zelo pomembna zunanja sila, ki oblikuje obalni relief.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Kako deluje pipa za vodo?

Animacija prikazuje delovanje treh osnovnih vrst pipe za vodo.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Added to your cart.