Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Povezani dodatki

Vroče točke

Vroče točke so nepremična, izredno vroča žarišča v Zemljinem plašču pod premikajočimi se...

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana...

El Niño

El Niño je pojav na stičišču zraka in morja, ki nastane vsakih pet let v zahodnem delu...

Sončev mrk, Lunin mrk

Ko se Sonce, Luna in Zemlja poravnajo v ravni črti, smo lahko priča zanimivim astronomskim...

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Puščava

Tretjina celin je prekrita s puščavami. Danes je širjenje puščav velik problem.

Added to your cart.