Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov, med drugim tudi vrtenje Zemlje.

Povezani dodatki

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Podnebni višinski pasovi v gorah

Glavni dejavnik, ki v gorah določa podnebne višinske pasove, je nadmorska višina.

Ciklon in anticiklon v zmerno toplem pasu

Cikloni so velikanska sklenjena območja nizkega zračnega tlaka s premerom tudi nekaj...

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja...

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Natural gas and petroleum

Natural gas and petroleum are among the most important sources of energy and raw materials today.

The soil

Soil is the loose, uppermost, fertile layer of the Earth’s crust.

Puhlica

Usedlina rumene barve iz drobnega gradiva.

Added to your cart.