Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Kemija

Keywords

-pirimidina, dušik-containingcompound, Heterociklična spojina, heteroatom, pirimidin skelet, citozin, timin, Uracilna, nukleinske kisline, nukleotidov, vitamin, DNK, RNA, bazni par, Organska kemija, kemija, biokemija, biologija

Povezani dodatki

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Organizacija genetskega materiala

V jedrih naših celic s premerom nekaj mikrometrov je lahko približno 2 metra DNK, v večkrat naviti verigi.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin je najenostavnejši aromatski amin. Znanstveno ime je fenilamin.

Benzen (C₆H₆)

Najpreprostejši predstavnik aromatskih ogljikovodikov.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Predstavnik dušikovih spojin, pomemben z biološkega in praktičnega vidika.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Piridin (C₅H₅N)

Heterociklična spojina z vsebnostjo dušika, ki je brezbarvna, strupena tekočina z neprijetnim vonjem.

Pirol (C₄H₅N)

Predstavnik heterocikličnih dušikovih spojin.

Počasnik (tardigrad)

Počasniki so sposobni preživeti tudi v ekstremnih razmerah: med drugim tudi v vesolju.

Stiren (vinil benzen) (C₈H₈)

Brezbarvna tekočina, z benzolu podobnim vonjem, monomer polistirola.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Benzojska kislina (C₆H₅COOH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih karboksilnih kislin.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Added to your cart.