Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Organizacija genetskega materiala

Organizacija genetskega materiala

V jedrih naših celic s premerom nekaj mikrometrov je lahko približno 2 metra DNK, v večkrat naviti verigi.

Biologija

Keywords

genetski material, DNK, deoksiribonukleinska kislina, Dvojna vijačnica, kromosom, adenin, timin, citozin, gvanin, reprodukcija, purin, -pirimidina, vodik vez, histonskega proteina, nukleozom, človeški, biokemija, biologija

Povezani dodatki

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo iz diploidnih celic.

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Paramecij

Sladkovodni migetalkar, enocelični evkariont.

Radioaktivnost

Radioaktivnost je proces, pri katerem nestabilno atomsko jedro razpade.

Ravni biološke organizacije

Animacija predstavlja ravni biološke organizacije od ravni posameznika prek organov in tkiv do ravni celice.

Počasnik (tardigrad)

Počasniki so sposobni preživeti tudi v ekstremnih razmerah: med drugim tudi v vesolju.

Amoeba proteus

Preprost hetereotrofni enoceličar, ki nenehno spreminja svojo obliko.

Struktura beljakovin

Struktura in prostorska razporeditev polipeptidnih verig vpliva na prostorsko strukturo beljakovin.

Added to your cart.