Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Onesnaževanje zraka

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Geografija

Keywords

Onesnaževanje zraka, smog, podnebna sprememba, Onesnaževanje okolja, onesnaževanje okolja, kontaminacija, varstvo okolja, Toplogredni učinek, toplogredni plin, Globalno segrevanje, svetlobno onesnaževanje, toplotno onesnaževanje, onesnaževanje s hrupom, izpust plina, kisla, kmetijstvo, Industrija, promet, naselje, zrak, dež, žveplov dioksid, saje, ogljikov dioksid, Pridelovanje rastlin, živinoreja, geografija, Okolje, narava, družba

Povezani dodatki

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Žveplov dioksid (SO₂)

Največji povzročitelj kisle deži. Vmesni izdelek pri izdelavi žveplene kisline.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Delovanje naftne vrtine

Naprava za črpanje nafte na površje.

Dušik (N₂)

Neaktiven plin, brez barve, vonja in okusa, sestavlja 78,1 % Zemljinega ozračja.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Kisik (O₂)

Najbolj pogosti plin, nepogrešljiv za življenje na Zemlji.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Metropole

Metropola je veliko mesto, ki ima več kot milijon prebivalcev.

Naftna ploščad

V sredini jeklene konstrukcije je dolga cev, speljana v morsko dno, pod katerim je v plasteh kamnin nafta.

Ogljikov monoksid (CO) (srednja raven)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Električni avto

Vozila Tesla Model S so prvi električni avtomobili, ki so primerni za vsakdanjo uporabo.

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Gorivna celica

Proizvaja okolju prijazno električno energijo, ki poganja vozila, ustvarja pa jo kemijska reakcija med kisikom in vodikom.

Ogljikov monoksid (CO)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Zgradba osebnega avtomobila

Animacija prikazuje zunanjo in notranjo zgradbo avtomobila.

Added to your cart.