Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Geografija

Keywords

onesnaževanje okolja, Onesnaževanje tal, Onesnaževanje zraka, Onesnaževanje vode, Onesnaževanje okolja, Industrija, kmetijstvo, promet, naselje, odpadki, v toploto, pesticidov, gnojenje, derivati ​​surove nafte, zrak, voda, Prst, Okolje, narava, družba, geografija, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Viri onesnaževanja

 • industrija
 • kmetijstvo
 • naselja
 • promet

Onesnaževanje prsti

 • kmetijstvo - Pesticidi in gnojila, ki jih uporabljamo pretirano, pronicajo v prst in podtalnico.
 • industrija - Nesreče in okvare lahko povzročijo izlitje velikih količin nevarnih snovi v prst.
 • odpadki - Del trdnih komunalnih odpadkov je mogoče reciklirati. Ta delež se z ločevanjem odpadkov še poveča.

Onesnaževanje zraka

 • promet - Produkti izgorevanja, zlasti izpušni plini, vsebujejo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, svinec, dušikove okside, saje in druge nevarne snovi.
 • ogrevanje
 • industrija - Elektrarne na fosilna goriva izpuščajo toplogredne pline, zlasti ogljikov dioksid, in žveplove spojine, ki povzročajo nastanek kislega dežja. Elektrarne je treba zato opremiti s filtrirnimi napravami in učinkovitimi sistemi okoljskega ravnanja. Viri industrijskih odpadkov so tudi kemična industrija, predelava surove nafte in metalurgija.
 • kmetijstvo - Pri živinoreji se v zrak sprošča toplogredni plin metan. Onesnaževanje zraka povzroča tudi pretirana uporaba pesticidov in gnojil.

Onesnaževanje vode

 • surova nafta in njeni derivati - Izlitja nafte lahko povzročijo veliko škodo vodam. Ogrožajo ekološke razmere, ker zaprejo pot kisiku in svetlobi, nafta pa neposredno škoduje živim organizmom.
 • odpadki - Iz njih se sproščajo snovi, ki lahko onesnažijo podtalnico.
 • detergenti - V vodo pridejo večinoma iz gospodinjstev in neočiščenih komunalnih odpadnih voda. Ustvarijo plast pene, ki podobno kot izlivi nafte preprečuje izmenjavo plinov. Zaradi vsebnosti fosfatov močno povečajo evtrofikacijo voda. Sintetične oblike onesnažijo vodo s snovmi, ki v njej niso topne, na primer s pesticidi in nafto. Te neposredno ogrožajo žive organizme.
 • pesticidi - Njihova pretirana uporaba lahko povzroči onesnaženje podtalnice. Od tam pronicajo v površinske vode in ogrožajo naravne ekosisteme.
 • gnojenje - Zaradi gnojil se lahko poveča vsebnost hranilnih snovi v vodi, kar povzroča evtrofikacijo. Zaradi tega pojava se v stoječih vodah razširijo alge in mahovi.

Povezani dodatki

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Termoelektrarna (gorivo: ogljikovodiki)

Termoelektrarna proizvaja električno energijo s sežiganjem fosilnih ali obnovljivih goriv.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Metropole

Metropola je veliko mesto, ki ima več kot milijon prebivalcev.

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja družbene geografije.

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskega jedra je okolju prijazen in praktično neomejen vir energije.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Električni avto

Vozila Tesla Model S so prvi električni avtomobili, ki so primerni za vsakdanjo uporabo.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Added to your cart.