Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Načrtovanje kota 45°

Če razpolovimo iztegnjeni kot (180°), dobimo pravi kot (90°). Če razpolovimo tega, dobimo kot,...

Načrtovanje vzporednice na dani razdalji

Dana je premica e. Načrtajmo vzporednico k premici e na razdalji 2 cm.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

Zrcaljenje krožnice čez premico

V ravnini sta dani premica t in krožnica s polmerom r in središčem O. Zrcalimo krožnico čez premico.

Načrtovanje vzporednih premic – druga rešitev

Načrtajmo romb tako, da bo ena stranica ležala na premici e, točka P pa bo eno od oglišč...

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Added to your cart.