Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Naklonski kot geometrijskih elementov v prostoru

Naklonski kot premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Načrtovanje simetrale kota

Posnetek prikazuje načrtovanje simetrale danega kota alfa.

Načrtovanje pravokotnice na premico skozi točko P, ki ne leži na premici

Dani sta premica e in točka P, ki ne leži na premici. Skozi točko P načrtajmo pravokotnico g.

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje kvadrov

Različne vrste kvadrov bomo ponazorili s pomočjo vsakodnevnih uporabnih predmetov.

Sestavljanje figur (enobarvno)

Iz enotskih kock je treba sestaviti ustrezno prostorsko figuro (telo).

Added to your cart.