Nastanek Zemlje in Lune

Animacija prikazuje, kako sta nastali Zemlja in Luna.

Povezani dodatki

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja družbene geografije.

Naši astronomski sosedje

Predstavitev bližnjih in daljnih astronomskih sosedov od Osončja do galaksij

Države Azije

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem...

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih...

Merkur

Merkur je najmanjši in Soncu najbližji planet v Osončju.

Vrste zvezd

Animacija prikazuje proces razvoja povprečno velikih in orjaških zvezd.

Added to your cart.