Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Naravnogeografski pojmi

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Geografija

Keywords

fizična geografija, koncepti, reliefne značilnosti, površinske vode, topografija, planota, depresija, Great Hungarian Plain, Sredogorje, Visoke gore, river, stoječe vode, ocean, morje, jezero, topografski znaki, hidrografske simboli, Nadmorska višina, hidrografija, topografska zastopanje, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Obalni relief

Morje je zaradi delovanja morskih valov – delno pa tudi morskih tokov in plimovanja – zelo pomembna zunanja sila, ki oblikuje obalni relief.

Oblike rečnega reliefa

Reke imajo pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline.

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Slap

Slap nastane tam, kjer se voda na svoji poti spušča čez navpično steno.

Sloji v gozdu

Slojevitost različnih vrst gozdov je lahko različna.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Topografija Zemlje

Animacija predstavlja največje gore, planote, reke, jezera in puščave na Zemlji.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Added to your cart.