Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Kemija

Keywords

Molekula, ogljikovih hidratov, sladkorja, monosaharid, disaharid, polisaharid, sestavljeni sladkor, ketose, aldoze, zmanjšanje učinka, nereducirajoči, izomer, Naloga, preprost sladkor, prakticiranja, kemija

Povezani dodatki

Naloge z molekulami V. (Ogljikove spojine z vsebnostjo kisika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja ogljikovih spojin z vsebnostjo kisika.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je sestavni del škroba, sestavljena je iz molekul D-glukoze. Molekula ima obliko spiralne verige.

Beta D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovni gradnik celuloze.

Celuloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Poglavitna sestavina rastlinskih tkiv in vlaken.

D-glukoza (grozdni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Spojina, ki je najpomembnejši vir energije za celice.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Oblika riboze z odprto verigo, ki se pojavlja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Maltoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid, ki nastane iz dveh alfa-D-glukoz.

Saharoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Spojina bele barve, sladkastega okusa, dobro topna v vodi, ki ga v gospodinjstvu uporabljamo kot sladilo.

Zapiranje obroča glukoze

Animacija prikazuje nastanek alfa in beta-D-glukoze iz odprte verige.

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Beta-D-fruktoza (sadni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza ali sadni sladkor je najbolj sladek enostavni ogljikov hidrat.

Added to your cart.