Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Naloge z molekulami IV. (Ogljikovodiki)

Naloge z molekulami IV. (Ogljikovodiki)

Naloga za razumevanje ogljikovodikov.

Kemija

Keywords

Molekula, ogljikovodik, nasičena, nenasičene, alkan, alken, alkina, dien, Aromatski ogljikovodik, cikloalknaska, olefin, parafin, homologne serije, Ustavna izomer, geometrični izomer, enojna vez, multipla vez, organic compound, izomer, Naloga, prakticiranja, organske spojine, kemija

Povezani dodatki

Naloge z molekulami III. (Kompleksni ioni)

Naloga za poglabljanje in utrjevanje pojmov, povezanih s kompleksnimi ioni.

Naloge z molekulami V. (Ogljikove spojine z vsebnostjo kisika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja ogljikovih spojin z vsebnostjo kisika.

Alkani

Alkani so nasičeni ogljikovodiki in tvorijo homologno vrsto.

Buta-1,3-dien (C₄H₆)

Najenostavnejši predstavnik konjugiranih dienov.

Ciklopentan (C₅H₁₀)

Člen homologne vrste cikloalkanov.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi člen homologne vrste alk-1-enov.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Tekočina neprijetnega vonja z nizkim vreliščem.

Pentan (C₅H₁₂)

Peti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo. Brezbarvna, vnetljiva tekočina.

2,2-dimetilpropan (C₅H₁₂)

Izomer pentana, brezbarven plin brez vonja, standard v spektroskopiji NMR.

2-metilbutan (izopentan) (C₅H₁₂)

Eden od izomerov pentana, ki se uporablja kot topilo.

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Eden od izomerov butana. Brezbarven, gorljiv plin.

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Brezbarvna tekočina, ki se ne topi v vodi, ampak v organskih topilih.

Added to your cart.