Mošeja in minaret (17. stoletje)

Med ostanke turške arhitekture na Madžarskem sodita mošeja v Pécsu in minaret v Egru.

Povezani dodatki

Polinezijsko družinsko posestvo (Samoa, 15. stoletje)

Tradicionalne hiše na samoanskih družinskih posestvih zvesto odražajo edinstveno kulturo...

Gotska arhitektura

Gotika je eden najpomembnejših umetnostnih slogov v srednjem veku.

Poševni stolp (Pisa, 14. stoletje)

Srednjeveški zvonik katedrale v Pisi je najbolj znan poševni stolp na svetu.

Mejniki kiparstva

V prizoru si bomo ogledali pet vrhunskih del zgodovine kiparstva.

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 5.–10. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Romanska arhitektura

Zgodnji evropski umetnostni slog, za katerega so značilni debeli zidovi in ozka okna.

Madarski jezdec

Edinstveni kamniti relief v Bolgariji je najverjetneje nastal na prelomu 7. in 8. stoletja.

Hagija Sofija (Carigrad)

Cerkev "Sveta modrost" v Istanbulu je bila do leta 1935 največje religiozno poslopje....

Added to your cart.