Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Povezani dodatki

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje...

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice...

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo...

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi...

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih...

Added to your cart.