Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Kroženje ogljika

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Geografija

Keywords

premog, cikel, ogljikov dioksid, ogljikovega vezavo, emisij ogljikovega, fotosinteza, Proizvodnja energije, razgradnja, dihanje, preperevanje, Kurilna vrednost:, ogljikovega spojine, usedline z vsebnostjo ogljika, ogljikovodik, živali, rastlina, Prst, metan, karbonati, hidrogenkarbonati, vulkan, živi organizem, biologija, geografija

Povezani dodatki

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Ogljikov monoksid (CO) (srednja raven)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Ogljikova kislina (H₂CO₃)

Tekočina brez barve in vonja, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega dioksida v vodi.

Podzemeljski rudnik premoga

V nasprotju z rudniki na površju tukaj ne odstranijo krovnih kamnin, temveč se izkop odvija skozi jaške.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Nastanek in delovanje stratovulkana

Sestavljajo ga menjajoče se plasti strjene lave in ob izbruhu nesprijetega vulkanskega gradiva.

Added to your cart.