Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Kmetija (Ogrska, 19. stoletje)

Kmetija (Ogrska, 19. stoletje)

Majhne kmetije običajno stojijo blizu podeželskih mest ali vasi, na njih živijo kmetje.

Zgodovina

Keywords

Kmetija, kmetijstvo, dvorišče, vrt, sadovnjak, slama, svinjak, stabilna, shed, Vinograd, vlečni studenec, veranda, Kmečka, živinoreja, Hiša

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Gospodarjenje na samotnih kmetijah

Na samotnih kmetijah so se izoblikovale posebne oblike gospodarjenja.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Brunarica

Brunarica z zidovi iz tramov je bila značilna stavba v času vladavine Árpádovcev.

Naselje v obdobju Arpadovcev

Zemljanke (v zemljo vkopane hiše) so bile v dobi Arpadovcev značilne za takratne vasi.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Pradomovina kulturnih rastlin in domačih živali

Naše kulturne rastline in domače živali izvirajo iz različnih delov sveta.

Razloženo naselje (gozdarska hiša)

Način življenja gozdarjev se je odlično prilagodil možnostim okolja.

Ljudska šola (začetek 20. stoletja)

Ljudske šole na vaseh so imele pomembno vlogo v širjenju znanja oziroma v izobraževanju.

Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trgi, ki so se razvili iz svobodnih mest, so bili v poznem srednjem veku prevladujoči tip naselij na Ogrskem.

Značilne bivalne zgradbe

Vsako obdobje in vsaka kultura imata svoje značilne bivalne stavbe.

Značilno blokovsko stanovanje (1980. leta)

Značilna stanovanja odsevajo vsakdanje življenje in kulturo tistega desetletja.

Added to your cart.