Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Kisik (O₂) (srednja raven)

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Kemija

Keywords

kisika, molekula kisika, homonuclear molekula, Struktura obveznic, kovalentna vez, sigma vez, pi vez, dvojna vez, nepolarno, pogoj za življenje, dihanje, zrak, Kurilna vrednost:, oksid, eksotermna, fotosinteza, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Dihala

Z dihali sprejemamo kisik v telo in sproščamo ogljikov dioksid iz telesa.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Človeška kri

Človeška kri je sestavljena iz krvnih celic (rdečih in belih krvničk ter krvnih ploščic) in krvne plazme.

Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Reakcija vodika in kisika

Plinska zmes vodika in kisika je pokalni plin, ki ob vžigu eksplodira.

Škodljivi učinki kajenja na pljuča

Kajenje močno poškoduje dihalni sistem, med drugim lahko povzroča KOPB in pljučni rak.

Žveplovodik (vodikov sulfid) (H₂S)

Strupen plin z vonjem gnilega jajca. Tudi termalne in mineralne vode vsebujejo žveplovodik.

Dušik (N₂)

Neaktiven plin, brez barve, vonja in okusa, sestavlja 78,1 odstotkov Zemljinega ozračja.

Dušikov dioksid (NO2)

Strupeni plin rdečkastorjave barve, je podoben za reakcijo zaradi neparnega elektrona.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Fotosinteza (osnovna raven)

Proces, pri katerem rastline iz anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo sladkor (glukozo).

Gorenje sveče

Sveča se kot svetilo uporablja že od starega veka naprej.

Gorivna celica

Proizvaja okolju prijazno električno energijo, ki poganja vozila, ustvarja pa jo kemijska reakcija med kisikom in vodikom.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Kompleksni ion ki nastaja iz molekule vode oddajanjem protona.

Hipokloritni ion (OCl⁻)

Nastane pri dezinfekciji vode s klorom.

Klor (Cl₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin zelenkasto rumene barve, ki ima močan, dušljiv vonj.

Oksonijev ion (H₃O⁺)

Kompleksni ion, ki je odgovoren za kislost.

Vezi v vodikovi molekuli

Med atomi vodikove molekule je kovalentna vez.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Vodik (H₂)

Plin brez barve in vonja, lažji od zraka, najbolj razširjeni element v vesolju.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spojina vodika in kisika. Od vode gostejša tekočina brez barve in brez vonja.

What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Etin (acetilen) (C₂H₂)

Prvi člen v homologni vrsti alkinov.

Kisik (O₂)

Najbolj pogosti plin, nepogrešljiv za življenje na Zemlji.

Added to your cart.