Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Povezani dodatki

Delovanje podmornice

Podmornica potone ali se dvigne na površje s spreminjanjem povprečne gostote trupa.

Steam turbine

A drink can, water and a Bunsen burner can be used to create a special steam turbine.

Prebrisani karateist

Je mogoče zlomiti palico s težo samo nekaj listov papirja?

Straw flute

Observe what happens when making sounds with shorter and shorter pieces of the same straw.

Prižiganje ugasle sveče

Je mogoče ugaslo svečo spet prižgati, tudi če se plamen vžigalice sploh ne dotakne?

Avtomat za pripravo pijač - 2. del

Napravo, ki smo jo videli v prejšnjem posnetku, lahko še izboljšamo, tako da nam omogoča pitje...

Sile

Animacija prikazuje, kako delujejo sile na voziček s kolesi in na drsni voziček.

Masa, prostornina in gostota snovi

Nekatere tekočine se med previdnim vlivanjem druge na drugo ne mešajo, temveč tvorijo plasti....

Added to your cart.