Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Grad v Oradei (Romunija, 1775)

Grad v Oradei (Romunija, 1775)

Grad v Oradei v Transilvaniji dobro ponazarja srednjeveško gradnjo trdnjav.

Zgodovina

Keywords

Trdnjava Oradea, Oradea (Nagyvárad), Grad, Trdnjava, jarek, Utrdba, trdnjava arhitektura, notranji grad, arhitektura, Transilvanija

Povezani dodatki

Scenes

Grad v Oradei

 • utrdba Bethlen
 • zahodna vrata
 • utrdba s stolpom
 • utrdba Csonka
 • utrdba Aranyos
 • notranji grad
 • grajska cerkev
 • zunanja trdnjava
 • utrdba Veres
 • vzhodna vrata
 • grajski jarek
 • utrdba Királyfia

Trikotna utrdba

Notranji grad

Animacija

Narration

Grad v Oradei, edina poznosrednjeveška trdnjava s petimi utrdbami v Evropi, danes stoji v Romuniji. Madžari Oradei pravijo Nagyvárad – beseda "vár" po madžarsko pomeni grad.

V 11. in 12. stoletju je grad služil kot trdnjava s stenami iz prsti, palisadami, kamnitimi zidovi ter več lesenimi stražnimi stolpi ob vratih in na vogalih v notranjosti. Trdnjava je bila porušena med mongolskimi osvajanji v letih 1241 in 1242, skupaj z mestom. V 14. stoletju jo je nadomestila nova srednjeveška trdnjava nepravilne šestkotne oblike s stolpi, zidovi in trdnimi vrati.

Zaradi sprememb v bojevanju in politiki v srednji Evropi 16. stoletja je bilo treba zgraditi utrdbo, prilagojeno takratnim vojaškim potrebam. Transilvanski knezi so za načrtovanje nove trdnjave najeli izkušene italijanske vojaške arhitekte. Zasnovali so petkoten objekt v slogu pozne renesanse, obdan z braniki. Trdnjava je imela utrdbe novoitalijanskega tipa, katerih trikotna oblika je omogočila učinkovitejšo obrambo.

Trdnjava je bila zgrajena v dveh fazah; najprej so sezidali zunanji obrambni obroč in potem notranji grad v obliki petkotnika. V 16. stoletju je Ivan Sigismund Zapolja, prvi transilvanski knez, začel s prenovo trdnjave ob pomoči najnovejšega inženirskega znanja. Ena od utrdb zvezdaste trdnjave, Királyfia, je bila končana za časa njegove vladavine.

Gradnjo je nadaljeval knez Štefan Báthory, ki je povabil znanega italijanskega vojaškega arhitekta Ottavia Baldigaro. Baldigara je zaključil zidavo več utrdb, tudi tisto iz prsti in s palisado, ki jo je leta 1618 dodatno utrdil knez Gabriel Bethlen. Na povabilo slednjega je vplivni severnoitalijanski arhitekt Giacomo Resti v notranjosti sezidal renesančno palačo.

Glavni element koncentričnega obrambnega sistema je bil grajski jarek, v katerega se je stekala voda iz bližnjega potoka. Ko so Turki napadli Transilvanijo, da bi kaznovali kneza Jurija II. Rákóczija zaradi vdora na Poljsko, je njihovo 46-dnevno obleganje uspelo šele, ko so Osmani uspeli jarek izsušiti. Trdnjavo so osvojili leta 1660.

Nadaljnje obnove in izboljšave gradu v Oradei so potekale v 17. in 18. stoletju, med habsburško vladavino. Pozneje je trdnjava izgubila svojo obrambno vlogo. Danes jo Svetovni spomeniški sklad žal uvršča med 100 najbolj ogroženih zgodovinskih objektov.

Povezani dodatki

Beograd (15. stoletje)

Grad v Beogradu je bil eden najpomembnejših členov v takratni verigi mejnih utrdb kraljevine Ogrske.

Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Najstarejši deli posebnega opečnatega gradu na jugovzhodu Madžarske so nastali ob koncu 14. stoletja.

Grad v Egerju (Ogrska, 16. stoletje)

Grad v Egerju je končno podobo dobil v 16. stoletju in postal pomemben člen v verigi obmejnih utrdb.

Grad v Szigligetu (Madžarska)

Kamniti grad, ki stoji severno od Blatnega jezera, je bil del obrambne mejne črte pred Turki. Začeli so ga graditi v 13. stoletju.

Grad v Varaždinu (16. stoletje)

Ta osupljivi grad stoji na severu Hrvaške.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Ogrski vojak kruc

Kruci so bili ogrski vojaki iz različnih družbenih slojev, ki so se v 17. in 18. stoletju uprli Habsburžanom.

Dvorana grbov

Eden najpomembnejših prostorov srednjeveškega gradu je bila značilno okrašena in opremljena dvorana grbov.

Srednjeveški bivalni stolp

Srednjeveški bivalni stolp (donžon) je postal ob nastanku gradu osrednji stolp.

Srednjeveški grad (Diósgyőr, Madžarska)

Viteški grad s štirimi stolpi, ki ga je dal zgraditi Ludvik I. in ki so ga madžarske kraljice dobivale kot poročno darilo.

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

Utrdba iz zemlje (Szabolcs, Madžarska)

Ogromna utrdba trikotne oblike je služila kot bivališče vezirju enega od madžarskih plemen, ki so se naselila v Karpatskem bazenu.

Added to your cart.