Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Zgodovina

Keywords

Odkritje, Krištof Kolumb, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Jacques Cartier, Willem Barents, Abel Tasman, Francis Drake, Henry Hudson, Earth, Novi Svet, Šestilo, astrolab, Dostava, ladja, Tihi ocean, Dobro upanje, Severozahodni prehod, polarno območje, obala, Amerika, Indija, Afrika, TASMANIJA, Nova Zelandija, Avstralija, Portugalščina, Španščina, Italijanščina

Povezani dodatki

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Santa Maria (15. stoletje)

Trojamborna karaka Santa Maria je bila poveljniška ladja na znamenitem potovanju Krištofa Kolumba.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Kolonializem in dekolonizacija

Ko so nekdanje kolonije dosegle neodvisnost, se je politični zemljevid sveta močno spremenil.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Polinezijski katamaran

Polinezejci so lahko s svojimi specialnimi ladjami prepluli velike razdalje.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Z mrežo vzporednikov in poldnevnikov lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Imperiji novega veka

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Machu Picchu (15. stoletje)

Nekdanje inkovsko mesto v Peruju je kulturni spomenik svetovne dediščine.

Tenochtitlan (15. stoletje)

Glavno mesto visoko razvitega azteškega imperija je očaralo tudi španske osvajalce.

Teotihuacan (4. stoletje)

Mesto, katerega veličastne so celo ruševine, je bilo največje in najbolj obljudeno naselje v predkolumbovski Ameriki.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Zanimivosti iz geografije - družbena geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja družbene geografije.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Chichen Itza (12. stoletje)

Eno največjih majevskih mest je stalo na ozemlju današnje Mehike.

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Afrike.

Države Amerike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Amerike.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Južnjaška plantaža s sužnji (ZDA, 19. stoletje)

Za bogate države juga ZDA so bile pred državljansko vojno značilne velike plantaže, na katerih so delali sužnji.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Polinezijsko družinsko posestvo (Samoa, 15. stoletje)

Tradicionalne hiše na samoanskih družinskih posestvih zvesto odražajo edinstveno kulturo tam živečih ljudi.

Zvezne države in mesta ZDA

Animacija predstavlja zvezne države in večja mesta v Združenih državah Amerike.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Added to your cart.