Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

Družinska hiša brez izpustov ogljikovega dioksida

S primernim načrtovanjem in gradnjo sodobnih družinskih hiš lahko veliko prispevamo k varstvu okolja.

Geografija

Keywords

emisij ogljikovega dioksida, družinski dom, Proizvodnja energije, varčevanje z energijo, solar panel, vetrna turbina, shranjevalnik energije, topla greda, izolacija, ločeno zbiranje odpadkov, narava, varstvo okolja, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Družinska hiša

 • električni avto
 • zbiralnik deževnice
 • rezervoar z biofiltrom za odpadno vodo
 • sončni kolektorji za proizvodnjo toplotne energije
 • vetrna turbina
 • steklenjak

Notranjost zgradbe

 • toplotno izolirani zidovi
 • ogrevanje s toplotno črpalko
 • shranjevalnik energije
 • strešna izolacija

Shramba za odpadke

 • zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov
 • papir
 • plastika
 • steklo
 • kovina

Pridelava hrane

 • zelenjavni vrt
 • kompostnik
 • steklenjak

Animacija

Narration

Hitro zmanjševanje zalog neobnovljivih virov energije in s tem povezano čezmerno onesnaževanje okolja predstavljata največji problem sodobnega časa. Da bi upočasnili negativne procese in jih dolgoročno tudi zaustavili, so v zadnjih letih na svetovni ravni sprejeli vrsto regulativnih odločitev. Seveda pa ne zadošča, da se to zgodi le na načelni ravni. Treba je doseči, da vsak človek naredi pri tem majhen korak, da bo iz njih nastal velik skok za človeštvo.

Ekološko ozaveščeno načrtovanje in gradnja družinskih hiš ter z njimi povezanih objektov predstavljata pomemben del pozitivnih sprememb.

Energetske potrebe gospodinjstev se lahko zagotavljajo z vetrnimi turbinami in sončnimi zbiralniki. Trenutno še nimamo odgovora na vprašanje, kako hraniti energijo, ki se ne porabi takoj. Ko se bo rešil tudi ta problem, bo zagotovljena stalna oskrba z energijo.

Ključno vprašanje je, kako oziroma s čim zamenjati zemeljski plin. Pri pasivnih hišah je to učinkovito rešeno s posebno izolacijo tal, sten in strehe ter uporabo toplotne črpalke za ogrevanje. Zaradi izolacije je izguba energije minimalna. Cevi pri ogrevanju s toplotno črpalko tečejo v zemlji, ta pa pozimi s svojo temperaturo dodatno segreva, poleti pa dodatno ohlaja vodo. Tako je v zgradbi stalna prijetna temperatura, ki se lahko v posameznih prostorih regulira.

S sodobnimi prezračevalnimi sistemi se v hišo dovaja sveži zrak tudi brez odpiranja oken in vrat. Pri pasivnih hišah ni potrebe po dimniku in tako ni nevarnosti požara kot pri klasičnem sistemu ogrevanja.

Zbiranje deževnice in uporaba biofiltrirane odpadne vode prispevata k racionalni uporabi vode.

Domača, ekološko ozaveščena pridelava hrane posredno prispeva k zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida, k pozitivnim spremembam na tem področju pa pripomoreta tudi uporaba električnega avtomobila in ločeno zbiranje odpadkov.

Povezani dodatki

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Sodobna poslovna zgradba

Pri gradnji sodobnih poslovnih stavb sta glavna vidika energijska varčnost in okolju prijazno delovanje.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Naftna ploščad

V sredini jeklene konstrukcije je dolga cev, speljana v morsko dno, pod katerim je v plasteh kamnin nafta.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Smetarsko vozilo

Smetarska vozila so velikega pomena v vsakdanjiku mest.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Animacija prikazuje značilnosti gospodinjskih virov svetlobe, od klasičnih žarnic do LED žarnic.

Delovanje naftne vrtine

Naprava za črpanje nafte na površje.

Termoelektrarna (gorivo: ogljikovodiki)

Termoelektrarna proizvaja električno energijo s sežiganjem fosilnih ali obnovljivih goriv.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Added to your cart.