Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Dimetilni amin (NH(CH₃)₂)

Dimetilni amin (NH(CH₃)₂)

Brezbarvni plin z močnim vonjem, ki ga uporabljajo v veliko namenov.

Kemija

Keywords

dimetilamm, amin, dušik-containingcompound, organic compound, sekundarni amin, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Metilamin (NH₂CH₃)

Najenostavnejši primarni amin.

Trimetilamin (N(CH₃)₃)

Terciarni amin, ki povzroča smrad pokvarjenih živil.

Acetamid (etanamid) (C₂H₅NO)

Kristalna snov bele barve brez vonja.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Je brezbarvna, rahlo viskozna, higroskopska tekočina, ki jo uporabljajo za pridobivanje mravljinčne kisline, vodikovega cianida in drugih organskih spojin.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

Spojina, ki se nahaja v urinu sesalcev in jo uporabljajo za izdelovanje umetnih gnojil z vsebnostjo dušika.

2,2-dimetilpropan (C₅H₁₂)

Izomer pentana, brezbarven plin brez vonja, standard v spektroskopiji NMR.

Dimetilni eter (C₂H₆O)

Pridobivajo ga iz metanola z odvajanjem vode. Brezbarven plin z značilnim vonjem.

Glicilglicin (C₄H₈N₂O₃)

Najenostavnejši peptid, ki nastane iz dveh molekul glicina s peptidno vezjo.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Added to your cart.