Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Povezani dodatki

Zanimivi atmosferski pojavi

Občasno smo lahko priča zanimivim atmosferskim pojavom. Spoznajmo njihovo naravoslovno razlago.

Podnebni višinski pasovi v gorah

Glavni dejavnik, ki v gorah določa podnebne višinske pasove, je nadmorska višina.

Zakrasevanje

Kraški pojavi nastanejo kot posledica raztapljanja apnenca in drugih karbonatnih kamnin.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah...

Gregorijanski koledar

Gregorijanski koledar je nastal pred skoraj 500 leti na podlagi julijanskega in je najbolj...

Polluting natural waters

Water is one of our key natural resources; we must protect it vigorously.

Vrste prsti (profili)

Animacija prikazuje zgradbo različnih tipov prsti.

The African savannah

The largest contiguous savannah in the world is in Africa. It covers about one-third of the...

Added to your cart.