Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

DNK (DNA)

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Kemija

Keywords

DNK, Vijačnica (heliks) DNK, Verige DNA, genetski material, deoksiribonukleinska kislina, nukleinske kisline, adenin, timin, citozin, gvanin, polinukleotid, baze, ki vsebujejo dušik, deoksiriboza, fosforna kislina, nukleotidov, bazne pare, Genetska koda, Watson, Crick, Franklin, Wilkins, desničar, komplementarno, jedro, kemija, biokemija, biologija

Povezani dodatki

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Organizacija genetskega materiala

V jedrih naših celic s premerom nekaj mikrometrov je lahko približno 2 metra DNK, v večkrat naviti verigi.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Amoeba proteus

Preprost hetereotrofni enoceličar, ki nenehno spreminja svojo obliko.

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Maternični razvoj zarodka in ploda

Animacija prikazuje razvoj človeškega zarodka in ploda.

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Počasnik (tardigrad)

Počasniki so sposobni preživeti tudi v ekstremnih razmerah: med drugim tudi v vesolju.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu živih organizmov. Animacija prikazuje enega najbolj znanih...

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Fibroin

Fibroin, ki nastaja pri izločanju sviloprejke, spada med fibrialne beljakovine.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice programirajo, da proizvajajo več virusov.

Added to your cart.