Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Povezani dodatki

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni...

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Upravni zemljevid Avstrije

Animacija prikazuje upravno delitev Avstrije.

Salt Production

The evaporation of seawater provides an excellent opportunity for coastal countries to produce salt.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih...

Geotermalna energija

Geotermalna energija je okolju prijazna, varna in učinkovita. Sodobna tehnologija nam omogoča,...

Added to your cart.