Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Bioplinarna

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega dioksida; s sežiganjem metana se pridobiva energija.

Geografija

Keywords

Bioplinarna, bioplin, električni tok, Proizvodnja energije, alternativnih virov energije, postaja za polnjenje z bioplinom, Generator, turbina, Elektrarna, metan, fermentacija, gorivo, Energija, Okolju prijazno, v toploto, Kompost, varstvo okolja, geografija

Povezani dodatki

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length.

Edisonova žarnica

Ameriški elektroinženir Thomas A. Edison je leta 1879 izumil žarnico, ki je v veliki meri spremenila življenje ljudi.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskega jedra je okolju prijazen in praktično neomejen vir energije.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Kako deluje impulzna parna turbina?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje impulzne parne turbine.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, ZDA)

Ta fizik, inženir in izumitelj, ki se je večinoma ukvarjal z elektrotehniko, je bil nedvomno ena nabolj genialnih osebnosti druge industrijske revolucije.

Mlin na veter

Mlin na veter kinetično energijo vetra pretvarja v mehansko delo.

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Termoelektrarna (gorivo: ogljikovodiki)

Termoelektrarna proizvaja električno energijo s sežiganjem fosilnih ali obnovljivih goriv.

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja napetost električnega toka.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Bakterije (okrogle, paličaste, spiralne)

Bakterije lahko razvrščamo tudi po obliki.

Added to your cart.