Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega dioksida; s sežiganjem metana se pridobiva energija.

Geografija

Keywords

Bioplinarna, bioplin, električni tok, Proizvodnja energije, alternativnih virov energije, postaja za polnjenje z bioplinom, Generator, turbina, Elektrarna, metan, fermentacija, gorivo, Energija, Okolju prijazno, v toploto, Kompost, varstvo okolja, geografija

Povezani dodatki

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length.

Edisonova žarnica

Ameriški elektroinženir Thomas A. Edison je leta 1879 izumil žarnico, ki je v veliki meri spremenila življenje ljudi.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, ZDA)

Ta fizik, inženir in izumitelj, ki se je večinoma ukvarjal z elektrotehniko, je bil nedvomno ena nabolj genialnih osebnosti druge industrijske revolucije.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Added to your cart.