Vaša košarica je prazna.

Nakupovanje

Količina: 0

Skupaj: 0,00

0

Amonijev ion (NH₄⁺)

Amonijev ion (NH₄⁺)

Nastane s protonacijo amonijaka.

Kemija

Keywords

kemija, ion amonijaka, spojina, kation, dative vez, ion

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Amonijev ion NH₄⁺

Podatki

Molska masa: 18,04 g/mol

Oblika: pravilni tetraeder

Kot vezi: 109,5o

Lastnosti

Amonijev ion je sestavljen kation, ki nosi en pozitiven električni naboj in je povezan s kovalentnimi vezmi. S kislinskimi ioni tvori soli. Amonijeve soli so trdne snovi z visokim tališčem. Dobro se raztapljajo v vodi, njihova vodna raztopina pa je blago kisla.

Pojavnost in proizvodnja

Amonijevi ioni nastanejo, ko amonijak raztopimo v vodi.

Uporaba

Nekatere amonijeve spojine se uporabljajo kot gnojila, tak je na primer amonijev nitrat pomešan z apnencem. Amonijev karbonat, ki ga poznamo kot sestavino pecilnega praška, uporabljamo za vzhajanje.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Amonijak (NH₃)

Brezbarven plin neprijetnega vonja, čigava vodna raztopina je amonijev hidroksid.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Pridobivanje amonijaka iz elementov (Haber-Boschev proces)

Amonijak v industriji pridobivajo iz elementov pri visoki temperaturi in visokem pritisku ob prisotnosti katalizatorja (železo).

Aminokisline

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin.

Dušik (N₂)

Neaktiven plin, brez barve, vonja in okusa, sestavlja 78,1 odstotkov Zemljinega ozračja.

Dušikov dioksid (NO2)

Strupeni plin rdečkastorjave barve, je podoben za reakcijo zaradi neparnega elektrona.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Nitratni ion (NO₃⁻)

Najpomembnejši vir dušika za rastline, poliatomični ion.

Reakcija amonijaka in vodikovega klorida

Pri reakciji amonijaka in vodikovega klorida nastane ionska spojina, amonijev klorid.

Naloge z molekulami III. (Kompleksni ioni)

Naloga za poglabljanje in utrjevanje pojmov, povezanih s kompleksnimi ioni.

Permanganatov ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkuževalno sredstvo.

Added to your cart.