Amoeba proteus

Preprost hetereotrofni enoceličar, ki nenehno spreminja svojo obliko.

Povezani dodatki

Rogač

Na primeru rogača bomo spoznali delovanje mišic žuželk, mehanizem letenja žuželk in...

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Rdečevratka

Priljubljena domača žival. Prepoznamo jo po rdečih lisah za očmi.

Rjavi lunj

Ujeda, ki je pri nas pogost preletnik in izjemno redek gnezdilec.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Belouška

Najbolj razširjena vrsta kač v Evropi in Aziji, ki jo prepoznamo po dveh svetlih lisah tik za glavo.

Snežni leopard

Nevaren plenilec, ki živi v zasneženih gorovjih. Spada v družino mačk, v kateri izstopa z...

Gibbons

Gibbons are apes native to southern Asia.

Added to your cart.