Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Karty so slovami

Karty so slovami

Zbierka kariet so slovami so vzorovými vetami a priradením slovného druhu.

Rodný jazyk

Znázornenie, Inštrukcie

HTML5

TODO HTML5

Kľúčové slová

karty so slovami, Zbierka slov, Slovný druh, vzorová veta, Pravopis, sloveso, podstatné meno, prídavné meno, číslica, článok, postposition, spojka, zámeno, infinitív, príčastie, negatívne častice, disjunct, citoslovcia, príslovky, slabikování, delenie slov

Súvisiace nástroje

Added to your cart.