Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Chemické prvky

Chemické prvky

Periodická sústava s mnohými užitočnými funkciami filtrovania a triedenia.

Chémia

Znázornenie

HTML5

Kľúčové slová

Chemické prvky, periodická tabuľka, atómová hmotnosť, mocenstve, izotop, atóm, Mendelejev, skupenstve, plyn, kvapalina, pevný, Spektrum, Relatívna atómová hmotnosť, elektronegativita, atómový okružná, kvantové číslo, valenčné elektróny, Časové obdobie, Hlavná skupina, bod topenia, bod varu, hustota, ionizačná energia, kov, Polokovy, halogenidy, alkalické kovy, kovy alkalických zemín, prechodné prvky, vzácne plyny, lantanoidy, aktinid, nekovovú element, chémia, chemický, elektrón, elektrónový obal, neutrón

Súvisiace nástroje

Added to your cart.