Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Matematický kvíz

Matematický kvíz

Matematické otázky s odpoveďami správne/nesprávne počnúc geometriou cez algebru až po teóriu čísel.

Matematika

Rozvoj schopností, Inštrukcie

HTML5

TODO HTML5

Kľúčové slová

áno-nie otázku, úloha, operácia, geometria, Algebra, Teória čísel, Kombinatorika, správne-nesprávne, útvar, os, súmernosť, párne číslo, nepárne číslo, celé číslo, deliteľnosť, prvočísla, základné operácie, úloha

Súvisiace nástroje

Added to your cart.