Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Obsahový graf

Obsahový graf

Všetky učivá mozaLearn systému (knihy, videá, 3D modely, mikroučivá) sú usporiadané do jedného grafu s možnosťou prehľadávania.

Základné

Znázornenie

HTML5

Kľúčové slová

3D, animácie, kolekcia, Graf, Podobnosť, Cesta v čase, viacjazyčnosť, dejepis, starovek, v stredoveku, Filozofia, v novoveku, modernej éry, technika, doprava, hospodárstvo, flóra a fauna, Ľudské telo, Interaktívny, štruktúrny vzorec, netto, uzol, model, 3D obsah, mozaik3D, trojrozmerný, biológia, zemepis, fyzika, chémia, matematika, Veda, demonštrácie, Kontakt, Spojenie, videó, mozavideo, učebnica, lekcia, vyučovacia hodina, učivo, mikrotananyag, Vyhľadávanie

Súvisiace nástroje

Added to your cart.