mozaMap

Digitálne mapy na interaktívnu tabuľu

Digitálne atlasy interaktívneho mapového programu mozaMap, rozširujú ponuku nástrojov používaných na hodinách geografie a dejepisu. Mapy s rôznou tematikou a ich prvky sa dajú ľubovolne poskladať a používať, čím výrazne zjednodušia prípravu na vyučovaciu hodinu.

Viac

Stiahnite a vyskúšajte zdarma!
V programe nájdete obsah všetkých digitálnych atlasov, ktoré si môžete zakúpiť a z každého atlasu si môžete bezplatne vyskúšať niekoľko máp.

Digitálne atlasy vo viacerých jazykoch


Prvý stupeň - Viacjazyčný zemepisný digitálny atlas

Interaktívne mapy pre 8-12-ročných žiakov

MS-4093D - 41 mapa2019
90.00 EUR
ks:

Druhý stupeň - Viacjazyčný zemepisný digitálny atlas

Interaktívne mapy pre 10-16-ročných žiakov

MS-4095D - 126 mapa


2019
130.00 EUR
ks:

Stredná škola - Viacjazyčný zemepisný digitálny atlas

Najdetailnejší atlas s mnohými tematickými mapami

MS-4099D - 274 mapa


2019
180.00 EUR
ks:

Digitálne atlasy v maďarskom jazyku


Környezetünk atlasza 3-6. - digitálny atlas

Atlas sa môže používať v programe mozaMap a obsahuje všetky mapy tlačenej verzie atlasu.

MS-4103D - 67 mapa

130.00 EUR
ks:

Földrajzi atlasz 5-10. - digitálny atlas

Atlas sa môže používať v programe mozaMap a obsahuje všetky mapy tlačenej verzie atlasu.

MS-4105D - 197 mapa

150.00 EUR
ks:

Földrajzi atlasz középiskolásoknak - digitálny atlas

Atlas sa môže používať v programe mozaMap a obsahuje všetky mapy tlačenej verzie atlasu.

MS-4109D - 340 mapa

180.00 EUR
ks:

Történelmi atlasz 5-8. - digitálny atlas

Atlas sa môže používať v programe mozaMap a obsahuje všetky mapy tlačenej verzie atlasu.

MS-4115D - 128 mapa

150.00 EUR
ks:

Történelmi atlasz középiskolásoknak - digitálny atlas

Atlas sa môže používať v programe mozaMap a obsahuje všetky mapy tlačenej verzie atlasu.

MS-4116D - 349 mapa

180.00 EUR
ks:

Kľúčové funkcie programu mozaMap.

 • Navigácia na mape (zväčšovanie, ťahanie)
 • Zapnúť a vypnúť vrstvy, vytvoriť kombinované mapy
 • Vytvoriť uložené náhľady
 • Možnosti vyhľadávania
 • Zabudovaný kresliaci nástroj
 • Prezentačné možnosti
 • Obsahy pripravené používateľom
 • Možnosti animovaného prevedenia pre zobrazenie udalostí
 • Úlohy a otázky
 • Integrácia mozaBooku
 • Možnosti prispôsobenia
MozaMap môžete používať na operačných systémoch Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
Added to your cart.