Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Výučbový softvér

mozaBook

Výučbový prezentačný softvér

MozaBook softvér je k dispozícií pre školy, učiteľov, rodičov a žiakov. V závislosti od potrieb rôznych používateľov si môžete vybrať z licencií vhodných na domácu prípravu, ako aj softvér, ktorý sa používa v rámci vyučovacích hodín na interaktívnej tabuli.

Stiahnuť a vyskúšať zadarmo!
K používaniu programu musíte mať zakúpený licenčný kód, ktorý budete mať sprístupnený po nákupe v menu "Moje nákupy" a odošleme vám ho aj na emailovú adresu.

Pre učiteľov a školy na prezentácie na vyučovacej hodine

PRE UČITEĽOV na ilustráciu na hodine a domácu prípravu

mozaBook CLASSROOM

 • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
 • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
198.00 EUR
ks
ŠKOLSKÝ balík na ilustráciu na hodine a domácu prípravu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
 • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
198.00 EUR 118.00 EUR / Učiteľ
Učiteľ
Tento balík umožňuje zakúpenie 10 alebo viac mozaWeb CLASSROOM licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. Potrebujete zakúpiť toľko licencií, na koľkých interaktívnych tabuliach plánujete používať program.

Pre žiakov na domáce štúdium, práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete

PRE TRIEDY K PRÁCI NA HODINE na Androidových, iOS tabletoch
60%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám na stránke mozaWeb, a to bez inštalácie osobitného programu
 • Práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
30.00 EUR 12.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných za cenu so zľavou. Predplatné zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené predplatné. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko predplatných, koľko žiakov sa zúčastní práce na hodine.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.

Pre žiakov na Windows tablet, osobný počítač

Pre žiakov na Windows tablet, osobný počítač

mozaBook PERSONAL

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám v mozaBook programe
 • Práca na hodine na Windows tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
98.00 EUR
ks
PRE ŽIAKOV k práci na hodine na počítači, tablete s Windowsom
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Žiaci môžu pracovať na počítačoch v laboratóriu alebo na svojich tabletoch s Windowsom v programe, ktorý má rovnaké funkcie ako mozaBook na učiteľovom počítači.
 • Práca na hodine na Windows tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
98.00 EUR 15.00 EUR
ks
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb STUDENT licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko licencií, koľko žiakov bude používať program.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
Porovnanie
ZALOŽENÉ NA PREHLIADAČI ZALOŽENÉ NA WINDOWSE
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT
mozaBook PERSONAL mozaBook
CLASSROOM

Web

Web

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Komu to odporúčame Pre žiakov na domáce použitie Do učebne informatiky Pre žiakov na Windows počítač Pre učiteľov na použitie na hodine
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice obmedzené
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice obmedzené
Používanie nástrojov a hier obmedzené
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? 1 1 Na jednej interaktívnej tabuli a na jednom PC
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh s mozaWeb PREMIUM predplatným
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky)
ZDARMA
Individuálne
30 EUR / Žiaci
60 EUR / Učiteľ
- Individuálne
98 EUR

/ Žiaci

Individuálne
198 EUR

/ Učiteľ

Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) - V balíku
12 EUR / Žiaci
40 EUR / Učiteľ
V balíku
15 EUR

/ Žiaci

- V balíku
118 EUR

/ Učiteľ

* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
mozaBook môžete používať v operačných systémoch Windows 7, Windows 8 alebo Windows 10.
Added to your cart.