Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Digitálne mapy mozaMap atlasov rozširujú paletu pomôcok používaných na hodinách geografie a dejepisu. Môžete ľubovoľne zostavovať a používať rôzne typy máp a ich prvky, čo výrazne uľahčuje prípravu na vyučovacie hodiny a ich priebeh. Digitálne mapy mozaMap atlasov môžete otvoriť v mozaBook softvéri.

Video Stiahnuť

Prečo sa rozhodnúť pre mozaMap?

Náhrada za nástennú mapu

Pár kvalitných digitálnych máp môže nahradiť mnoho tlačených nástenných máp. MozaMap mapy nepotrebujú priestor na uskladnenie, sú k dispozícii kdekoľvek, kedykoľvek a v neobmedzenom počte. V prípade digitálnych máp aj veľmi detailné mapy sú ľahko čitateľné.

Možno prispôsobiť vlastným potrebám

Mapy sú zložené z vrstiev, ktoré možno ľahko zapnúť alebo vypnúť, respektíve nastaviť, aby blikali. Takýmto spôsobom učitelia môžu prispôsobiť mapu danej vyučovacej hodine, zvýrazniť dôležité časti, vďaka čomu sa žiaci dokážu lepšie sústrediť na preberané učivo. Takto sa možno vyhnúť tomu, aby sa žiaci sústredili na dodatočné informácie, ktoré by mohli odpútať ich pozornosť a možno tak zvýšiť efektívnosť vyučovacej hodiny.

Univerzálny

Program ponúka mnoho ilustrácií a animácií, ktoré posúvajú používanie máp na vyučovacej hodine do novej dimenzie. Žiakov možno ľahko zapojiť do spoločnej práce prostredníctvom úloh, ktoré sa dajú vytvoriť rýchlo a jednoducho.

Možno neobmedzene zväčšovať

Mapy sú vektorovo grafické súbory, takže ktorýkoľvek ich segment môže byť zväčšený v ľubovoľnej miere bez toho, aby sa zhoršila kvalita. Dynamická mierka sa prispôsobuje miere zväčšenia v reálnom čase.

Viacjazyčný

V prípade digitálnych máp si môžete vybrať zobrazenie v rôznych jazykoch pomocou jediného tlačidla. V takomto prípade sa zmení nielen popis mapy, ale aj prvky celého používateľského rozhrania (menu, názvy jednotlivých vrstiev, vysvetlivky atď.) sa zobrazia v jazyku, ktorý si zvolil používateľ.

Vrstvy, individuálne náhľady

Textové obsahy máp možno vyhľadávať, jednotlivé vrstvy možno po jednom vypnúť a zapnúť. Ľahko možno vytvoriť také náhľady, ktoré sa najviac hodia k téme vyučovacej hodiny, čo zvyšuje efektívnosť hodiny.

Nastavené náhľady máp možno pomenovať a uložiť. Uloží sa zväčšenie, vytvorené kresby a viditeľnosť vrstiev. Uložený náhľad možno vložiť do mozaBooku a odtiaľ ho možno otvoriť na hodine pomocou jediného kliknutia.

Možnosť ilustrácií

V mozaMape si pedagóg môže vytvoriť vlastné vrstvy, na ktoré môže kresliť, umiestniť obrázky, piktogramy, textové bubliny, poznámky. Vstavané nástroje na kreslenie ponúkajú široký okruh možností pre ilustrácie, obsahujú aj zbierku zemepisných a dejepisných piktogramov.

Kresby a iné ilustrácie možno uložiť, dajú sa ľahko premiestniť a ich veľkosť sa prispôsobí mierke máp. Z máp vytvorených pomocou spomínaných obsahov možno pripraviť prezentáciu a zdieľať ju.

Animácia

Po výbere a zvýraznení istých častí a charakteristík rôznych historických období program je schopný odprezentovať ich premenu v čase. Vďaka tomu možno sledovať geografický dopad jednotlivých udalostí v čase (vojny, obchod, dohody), okrem toho pomáhajú žiakom spoznať a pochopiť súvislosti medzi týmito zmenami z teritoriálneho a časového hľadiska.

Aktuálny dátum sa zobrazí na zrozumiteľnej a dobre viditeľnej časovej osi pod mapou. Rýchlosť prehrávania možno prispôsobiť a animáciu možno kedykoľvek zastaviť.

Úlohy

Pomocou mozaMapu používatelia môžu na mape vytvoriť vlastné úlohy. Tieto úlohy možno uložiť, zdieľať, respektíve ľahko vložiť do mozaBooku.

Na slepé mapy možno nahrať podľa potrieb učiteľa mestá, miesta bitiek, iných zemepisných a dejepisných pamätihodností. Žiaci ich musia spárovať so správnymi popismi. Možno nastaviť čas na vyriešenie danej úlohy. Kým žiaci pracujú, mapa im ukazuje, koľko času už využili počas riešenia úlohy. Keď žiaci dokončia svoju prácu, mozaMap im ukáže pomer správnych odpovedí a správne odpovede.

Added to your cart.