Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

MozaBook je softvérový balík vyvinutý na interaktívnu tabuľu, ktorý rozširuje učebné nástroje množstvom ilustrácií a animácií zaujímavými prezentáciami. Môžete kresliť, vkladať niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D, video, audio, flash, atď.) do kníh a pracovných zošitov programu. Obsah interaktívneho balíka mozaik3D je k dispozícií v rámci programu.

Stiahnuť Video User manual mozaBook tablet

mozaBook je najlepšia voľba

Jednoduché a intuitívne

Pri vývoji našich produktov sme neustále brali do úvahy spätnú väzbu od učiteľov. Na základe toho je program jednoducho ovládateľný, všetky funkcie nájdete na mieste kde majú byť.

Sociálne

Zošity a pracovné listy vytvorené v programe možno zdieľať v rámci školy alebo na celoštátnej úrovni, čo umožňuje učiteľom vzájomné používanie zošitov a pracovných listov na vyučovacích hodinách.

Univerzálny

mozaBook vie otvoriť PDF dokumenty, ktoré pomocou interaktívneho obsahu z mediálnej knižnice možno v niekoľkých jednoduchých krokoch premeniť na digitálne publikácie. Týmto spôsobom môžete použiť vlastné učebnice v podobe digitálnej, interaktívnej učebnice.

Strhujúce

V mozaBooku je tiež dostupná mediálna knižnica, ktorá obsahuje viac než 1200 interaktívnych 3D modelov, stovky vzdelávacích videí, mnoho zvukových materiálov a úloh, ktoré vzbudzujú záujem žiakov o dané učivo.

Flexibilný

mozaBook možno používať na interaktívnej tabuli a takisto na počítači. Používateľské rozhranie programu sa prispôsobuje veľkosti displeja.

Viacjazyčný

mozaBook program, zabudované aplikácie, výučbové videá, interaktívne 3D modely spolu s rozprávaním sú dostupné v mnohých jazykoch, pričom jazyková podpora sa sústavne rozširuje.

Na vyučovacej hodine a doma

Učitelia môžu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva.

Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku.

V našom internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.

Vlastné digitálne učebnice

Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej hodine zväčšiť kliknutím. Učiteľ môže pripraviť aj vlastné časti stránok, ktoré chce prezentovať na hodine vo zväčšenej podobe. Program je schopný sám analyzovať text publikácie a odporučiť interaktívny obsah pre dané učivo. Pedagóg môže odporúčaný obsah prehrať, prijať alebo odmietnuť, ale môže pridať aj obsah podľa vlastného výberu (3D modely, vzdelávacie videá, zvukový materiál, obrázky) z mozaBook mediálnej knižnice, vlastného počítača alebo internetu. Tieto prvky sa dajú uložiť ako ikona na okraji učebnice, následne ich možno otvoriť pomocou jedného kliknutia a prezentovať na vyučovacích hodinách.

3D modely

Integrované aplikácie

Tematické aplikácie mozaTools sú dostupné aj v mozaBooku. Okrem toho, že obsahujú mnoho aplikácii určených na rozvoj schopností, ilustrácie a precvičovanie, môžu nahradiť aj celé laboratórium.

Online domáca úloha

Použitím interaktívnych prvkov z mediálnej knižnice môžu učitelia vytvoriť domáce úlohy pomocou mozaBook zabudovaného editora úloh. Žiaci tak môžu riešiť zadané úlohy online, doma.

Vlastný webový účet

Pedagógovia môžu zošity pripravené v mozaBooku načítať do svojho mozaWeb účtu. Pripravené zošity vedia otvoriť na ktoromkoľvek počítači, ktorý obsahuje mozaBook program. Úpravy vykonané v zošite budú automaticky uložené aj v mozaWeb účte. Týmto budú domáce a školské zošity vždy zosúladené.

Videonávod

MozaBook a zabudované aplikácie obsahujú video návody v anglickom jazyku. Pomocou týchto video návodov ľahko zistíme, čo nám nástroje ponúkajú a ako ich používať.

Editor úloh

Atraktívne úlohy rýchlo a jednoducho. Mnoho preddefinovaných typov úloh (možnosť jedného alebo viacerých výberov, párovanie, reťazec, usporiadanie na mape, doplnenie tabuľky, množiny, atď.). Jedna úloha môže obsahovať aj viacero typov úloh, možno nastaviť aj čas určený na vyriešenie úlohy. Môžete si vybrať z viacerých vstavaných zobrazení, vďaka ktorým sa úlohy stávajú ešte príťažlivejšími.

Pri zostavovaní úloh možno použiť aj obrázky, videá a zvukové súbory. Z 3D modelov a jednotlivých nástrojov možno automaticky poslať úlohy do editora úloh.

Pripravené úlohy možno vložiť do mozaBook publikácií k súvisiacemu učivu, ale možno ich zadať aj ako domácu úlohu, ktorú môžu žiaci vyriešiť doma na mozaWeb domovskej stránke.

Nástroje a Hry

Estetický zošit

Pozadie zošitových stránok vytvorených v programe možno spestriť pomocou mnohých vstavaných obrázkov. Do zošitov môžete písať, kresliť, vložiť obrázky, videá, 3D modely z mediálnej knižnice. Svoje zošity môžete zosynchronizovať so svojím mozaWeb účtom, vďaka čomu budú vaše domáce a školské zošity vždy zosúladené.

Pomocou mozaBook zabudovaného animačného editora možno vytvoriť v zošitoch pôsobivé, živé, animované prezentácie. V prezentáciách môžete použiť texty, vlastné kresby a tiež prvky z mediálnej knižnice. Jednotlivé prvky možno zobraziť, skryť alebo animovať podľa vstavaných schém. Počas prehrávania možno prehrať aj použitý extra obsah.

Kreatívny kresliaci nástroj

MozaBook ponúka zabudovaný nástroj na kreslenie, pomocou ktorého sa učebnice a zošity dajú ľubovoľne ilustrovať od jednoduchého zvýrazňovania textov, kreslenia voľnou rukou až po vytváranie zložitých ilustrácií. Vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu vizuálneho nástroja na kreslenie kreslenie je aj pre malých žiačikov jednoduché a zábavné. Nástroj pre tvorbu vzťahových schém umožňuje prostredníctvom niekoľkých kliknutí vytvoriť profesionálne myšlienkové mapy. Pri matematických konštrukciách môžete použiť virtuálne pravítko a kružidlo, o estetické usporiadanie sa postarajú preddefinované šablóny.

Added to your cart.