Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Molekula úloha II. (Polarita)

Úloha na prehĺbovanie a precvičovanie pojmov polarity molekúl.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Sovietsky vojak (2. svetová vojna)

Sovietska armáda sa stala významnou mocnosťou po 1. svetovej vojne vďaka svojej veľkosti, neskôr kvôli svojim zbraniam.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Dichlórmetán (CH₂Cl₂)

Vyrába sa reakciou metánu s plynným chlórom a používa sa ako rozpúšťadlo.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

2-metylpropán (C₄H₁₀)

Je jedným z izomérov butánu. Je to bezfarebný, horľavý plyn.

Added to your cart.