Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy...

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a...

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a...

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá...

Elektrický systém srdca

Naše srdce vytvára elektrické impulzy potrebné pre jeho fungovanie. Grafické znázornenie...

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Poznávanie častí tela

Zobrazenie častí ľudského tela pomocou anatomického modelu muža

Slimák záhradný

Rozšírený druh slimáka, populárny aj ako jedlo.

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej...

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol...

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme...

Added to your cart.