Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy...

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Chuťové receptory

Chuťové receptory prevádzajú chemické podnety na elektrické signály.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického...

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atómovej bomby spolupracovali aj maďarskí vedci.

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej...

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Počítačová tomografia

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie počítačovej tomografie.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

Added to your cart.