Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na...

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až...

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj...

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška...

Baníctvo v období priemyselnej revolúcie

Na konci 18. storočia, baníctvo sa rozvíjalo kvôli veľkej potrebe surovín v dynamicky sa...

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú...

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v...

Ako to funguje? - Vodovodný kohútik

Táto animácia prezentuje fungovanie 3 základných typov vodovodného kohútika.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom...

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných...

Hlbinná baňa

Na rozdiel od povrchových baní, v hlbinných baniach vrstvy pokrývajúce uhlie nie sú...

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické...

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou,...

Added to your cart.