Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Brána torii icukušimskej svätyne

Torii je tradičná japonská brána postavená pri vchode do svätyne.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a...

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako...

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. storočie)

Kvôli architektonickému riešeniu a ozdobe táto mešita patrí k majstrovským dielam...

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Aztécki bojovníci (15. storočie)

Aztécke primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Inkský bojovník (15. storočie)

Inkské primitívne zbrane boli nedostatočné v boji proti španielskym dobyvateľom.

Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Sedliacky dom

Tieto jednopodlažné sedliacke domy boli postavené z blata, dreva a váľkových tehál.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych...

Added to your cart.