Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri...

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích...

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne...

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne...

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej...

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá...

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Added to your cart.