Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Cesta Jurija Gagarina do vesmíru (1961)

Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru bol Gagarin. Na svoj kozmický let odštartoval 12....

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi...

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o...

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke Mesiac môže čiastočne alebo celkom...

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich...

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiacom prechádza kužeľ tieňa Zeme.

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Kométy

Kométy sú pôsobivé astronomické objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom...

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je obytný satelit postavený v spolupráci s 16 krajinami.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Added to your cart.