Štvortaktný Otto motor

Táto animácia zobrazuje typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve...

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť...

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky...

Vlaky maglev

Jeden z najmodernejších dopravných prostriedkov, ktorý je schopný cestovať rýchlosťou...

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace...

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Škótsky inžinier James Watt zaviedol také vylepšenie parného stroja, ktoré umožnilo jeho...

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiacom prechádza kužeľ tieňa Zeme.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Podkovár krpatý

Netopiere sa orientujú a lovia pomocou ultrazvuku.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Added to your cart.