Štvortaktný Otto motor

Táto animácia zobrazuje typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť...

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Škótsky inžinier James Watt zaviedol také vylepšenie parného stroja, ktoré umožnilo jeho...

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke Mesiac môže čiastočne alebo celkom...

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Vlaky maglev

Jeden z najmodernejších dopravných prostriedkov, ktorý je schopný cestovať rýchlosťou...

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky...

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace...

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto...

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Podkovár krpatý

Netopiere sa orientujú a lovia pomocou ultrazvuku.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Added to your cart.