Ucho, mechanizmus sluchu

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré sú potom spracované v mozgu.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a...

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá...

Fonácia

Pri vytváraní zvuku sa vzduch prúdiaci z pľúc rozkmitá pomocou hlasiviek.

Anatómia tenkého čreva

Najdlhšia časť tráviacej sústavy, kde prebieha najväčšia časť trávenie a vstrebávanie živín.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti...

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Ľudská kostra

Vnútorná podporná štruktúra nášho tela.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s...

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej...

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Added to your cart.