Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Geometrické transformácie 3.(zrkadlenie)

Táto animácia prezentuje typ geometrickej transformácie, zrkadlenie v priestore a rovine.

Úlohy na precvičovanie váženia

Zaujímavé logické cvičenie:máte na výber viacero hmotností, ktoré vyzerajú rovnako, musíte nájsť tú, ktorá je odlišná.

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém

3-rozmerný karteziánsky súradnicový systém s ilustráciami a cvičeniami, ktoré rozvíjajú priestorové vnímanie.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

Koľko je hodín?

Prostredníctvom tejto hry si precvičíme používanie mechanických a digitálnych hodín.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade a na koľko častí sa môže rozdeľovať.

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

3D Tangram

Špeciálna, 3D verzia známej čínskej logickej hry.

Hracie kocky

Kocky sa dajú použiť pri riešení štatistických a pravdepodobnostných cvičení.

Added to your cart.