Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích tukov.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Added to your cart.