Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Viktoriánske obdobie

Táto scénka vám ukáže trónovú miestnosť a chudobinec, a predstavím vám tak extrémy viktoriánskeho obdobia.

Fyzika bicykla

Prostredníctvom fungovania bicykla môžeme pochopiť niekoľko fyzikálnych princípov.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Rutherfordov experiment

Rutherfordov experiment preukázal existenciu kladne nabitých atómových jadier. Výsledky viedli k vypracovaniu nového modelu atómu.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Added to your cart.