Ucho, mechanizmus sluchu

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré sú potom spracované v mozgu.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Hagia Sofia (Istanbul)

Chrám Svätej Múdrosti bol najprv náboženským centrom Byzantskej ríše a neskôr Osmanskej...

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas...

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Štvortaktný Otto motor

Táto animácia zobrazuje typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Obdivujme dielňu geniálneho renesančného polyhistora vo Florencii, kde sú jeho...

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Jaskyňa z obdobia staršej doby kamennej

Prvé bydliská v histórii ľudstva poskytujú veľa informácií o spôsobe života našich predkov.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Ľudské svaly

Svaly kostry predstavujú aktívnu časť pohybového systému: hýbu kosťami, ku ktorým sú...

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Časti ľudského tela

Táto animácia nám predstavuje časti tela ako sú hlava, trup a končatiny.

Added to your cart.