MS-6320

Science for Teenagers

Chemistry 10.

Inorganic and organic chemistry

Učebnica

Mozaik Kiadó
MS-6320 - Edícia 1, 2016 - 250 strán

Autori: Éva Kedves PhD Siposné PhD, Balázs Horváth, Lászlóné Péntek

HOME Digitálna verzia
Digitálna publikácia určená na domáce použitie.
18.44 EUR
CLASSROOM Digitálna verzia
Digitálna publikácia určená na použitie v školskom prostredí, ktorú možno používať aj na interaktívnej tabuli.
92.22 EUR

Ďalšie publikácie pre žiakov 10. triedy

Added to your cart.