MS-2620

A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10.

Szerves kémiai ismeretek

Učebnica

Mozaik Kiadó
MS-2620 - Edícia 14, 2017 - 216 strán

Autori: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

HOME Digitálna verzia
Digitálna publikácia určená na domáce použitie.
6.26 EUR
CLASSROOM Digitálna verzia
Digitálna publikácia určená na použitie v školskom prostredí, ktorú možno používať aj na interaktívnej tabuli.
31.30 EUR
Added to your cart.